Przeglądasz 'urlop' Tag

Na pewno nie jedna z osób zastanawia się jakie istnieją dodatki do urlopu wychowawczego. Celem uzyskania wsparcia należy przejść na tak zwany urlop wychowawczy a zasiłek będzie możliwy do pobrania w chwili spełnienia wszelkich koniecznych warunków postawionych przez odpowiednie organy Państwowe. Warto wiedzieć, że prawa do przejścia w tryb urlopu wychowawczego, celem osobistej opieki nad […]


Wniosek o urlop macierzyński

Od 2013 roku, po nowelizacji ustawy, każda kobieta dostała prawo do urlopu macierzyńskiego. Aby jednak można było otrzymać urlop macierzyński, kobieta będąca na zatrudnieniu, w czasie wykonywania umowy o pracę, urodziła dziecko. Urlop macierzyński został wprowadzony tylko i wyłącznie w celu pomocy dla kobiet, które urodziły dziecko, a jego głównym zastosowaniem jest regeneracja sił kobiety […]


urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest jednym z uprawnień jakie przysługuje ojcu dziecka, które nie ukończyło 12 miesięcy życia i wymiar urlopu ojcowskiego nie może być dłuższy niż 2 tygodnie. Możliwość skorzystania z tego przywileju zostało określone w Kodeksie Pracy. Aby otrzymać urlop ojcowski pracownik jest zobligowany do złożenia odpowiedniego wniosku do swojego pracodawcy. Z tego przywileju uprawnieni […]