Przeglądasz 'wniosek o urlop macierzyński' Tag

Wniosek o urlop macierzyński

Od 2013 roku, po nowelizacji ustawy, każda kobieta dostała prawo do urlopu macierzyńskiego. Aby jednak można było otrzymać urlop macierzyński, kobieta będąca na zatrudnieniu, w czasie wykonywania umowy o pracę, urodziła dziecko. Urlop macierzyński został wprowadzony tylko i wyłącznie w celu pomocy dla kobiet, które urodziły dziecko, a jego głównym zastosowaniem jest regeneracja sił kobiety […]


Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje kobiecie która złożyła wniosek o urlop macierzyński. Ze względu na panujące przepisy prawne, pracodawca nie dysponuje odpowiednim prawem które dawałoby możliwość samoistnego udzielenia urlopu macierzyńskiego, kobiecie, która urodziła dziecko i jest zatrudniona na umowę o pracę. Kobieta starająca się o udzielenie urlopu macierzyńskiego jest zobligowana do złożenia wniosku o urlop […]


ból brzucha w ciąży

Urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko. 10 czerwca 2013 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o urlopach macierzyńskich, która wydłuża z 6 miesiące na 12 miesięcy płatny urlop macierzyński, również dla dzieci urodzonych od początku roku. Skutkiem nowelizacji ustawy o urlopie macierzyńskim jest wydłużony urlop wychowawczy, który może być wykorzystany w okresie do 5 […]