Elementy władzy rodzicielskiej

władza rodzicielskaŻycie człowieka opiera się na ciągłym podleganiu władzy rodzicielskiej lub jej sprawowaniu. Która z tych funkcji jest przyjemniejsza, łatwiejsza do spełnienia? Obiektywnej oceny można dokonać dopiero po wielu latach jej sprawowania. Jak skutecznie wypełniać obowiązki władzy rodzicielskiej w stosunku do dzieci? Co obejmuje władza rodzicielska? Nie zawsze przeciętny rodzic ma świadomość swoich praw oraz obowiązków.

Władza rodzicielska jest to relacja, jaka następuje pomiędzy dziećmi a rodzicami. Do zaistnienia tej relacji nie ma znaczenia czy wychowujemy dzieci własne czy przysposobione. Każdy wiek rządzi się swoimi prawami. Zanim dziecko osiągnie pełną zdolność prawna do tego czasu władze rodzicielska sprawują rodzice, opiekunowie. Dziecko jest z natury nieporadne i nie jest w stanie stawić się czoła codziennym obowiązkom, które maja mu umożliwić wejście w życie dorosłych.

Etap sprawowania władzy rodzicielskiej i czas jest trwania jest ścisłe określony przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Mówi on, iż władza rodzicielska obejmuje okres od narodzenia dziecka do osiągnięcia przez niepełnoletniości.

We władzy rodzicielskiej wyróżniamy jej podział na trzy najważniejsze elementy takie jak;

–        opieka nad dzieckiem,
–        zarządzanie majątkiem,
–        reprezentowanie dziecka i jego interesów.

Najważniejszym celem, który powinien przyświecać prawidłowemu wypełnianiu władzy rodzicielskiej jest nadrzędne dobro dziecka przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu społecznego.

Władza rodzicielka nie znosi odpowiedzialności z jej wykonywania jednego z rodziców, lecz przysługuje im na równi do momentu zaistnienia do momentu, w którym wygaśnie.

Niejednokrotnie jednak w społeczeństwie możemy zaobserwować sytuacje, w której rodzic lub rodzice nie dopełniają obowiązku władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. W przypadku radykalnych nadużyć jakiejkolwiek formy przemocy w stosunku do dzieci, zaniedbywania ich, stosowania przemocy fizycznej oraz psychicznej władza rodzicielska może zostać cofnięta prawnym opiekunom. Interwencja sadowa może doprowadzić także do pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.

W sytuacji, kiedy jeden z rodziców nie żyje albo nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych władza rodzicielska cedowana jest na drugiego z rodziców. W skrajnych przypadkach po odebraniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom to Sad zajmuje się ustaleniem opiekuna dla dziecka.

Jakie są obowiązki sprawowania władzy rodzicielskiej w stosunku do dzieci?

Pojęcie opieki nad dzieckiem jest bardzo szerokie. Najskuteczniej obrazuje je pojęcie zespołu obowiązków a także uprawnień rodziców, które poprzez różne działania otaczają stałą troska dziecko. Kontrola i dbanie o zapewnienie odpowiedniego poziomu wykształcenia i edukacji. Troska o bezpieczeństwo dziecka a także o rozwój duchowy oraz fizyczny. Władza rodzicielka to działanie zmierzające do przygotowania młodego człowieka do startu w dorosłe i dojrzale życie.

Ważne by przekazywać świadome wartości, które będą w przyszłości pomagały radzić sobie dziecku w społeczeństwie. Władza rodzicielska to także zapewnienie środków utrzymania, poprzez należyta egzystencje. Dziecko nie może nie mieć, w co się ubrać, lub mieć jedna parę butów na cały rok. To rodzic musi stanąć na wysokości zadania i dopilnować tego by dziecko nie czuło się upokorzone, gorsze czy nieszczęśliwe.

Odnoście władzy rodzicielskiej art.98§1 mówi o tym, iż to rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka. Polega to na dokonywaniu czynności prawnych w imieniu dziecka, reprezentowania go przed sadem a także innymi organami państwowymi takimi jak np. policja.

Władza rodzicielska a obowiązki dziecka

Podstawowym obowiązkiem dzieci w stosunku do rodziców jest obowiązek posłuszeństwa. Działania wychowawcze rodziców powinny być ukierunkowane na wywołanie u dzieci konieczności respektowania słów, zarządzeń, obowiązków zadanych przez rodziców. Osiągniecie takiego stanu jest możliwe poprzez stosowanie łagodnych metod wychowawczych przy użyciu argumentu autorytetu oraz perswazji.

Pamiętaj! Bicie nie jest wychowawcze, narusza godność dziecka, może prowadzić do uszczerbku psychicznego oraz fizycznego.

Zobacz czego szukali internauci:

wniosek o powierzenie wadzy rodzicielskiej, władza rodzicielska oraz jej elementy, władza rodzicielska i jej elementy

comment closed


Przeczytaj inne:
40 tydzień ciąży
40 tydzień ciąży, 40 TC

Tak właśnie oto dotarłaś do końca ciąży. Po 266 dniach oczekiwania na przyjście na świat swojej pociechy masz właśnie możliwość...

Zamknij