Przemoc psychiczna w rodzinie

przemoc psychicznaŻycie mija nam wszystkim bardzo szybko, niekiedy aż za szybko. Kiedy patrzymy wstecz nie zawsze można wspominać to, co najlepsze. Coraz częściej wiele osób czasem nawet zupełnie nieświadomie staje się ofiarą przemocy rodzinnej w swoim własnym domu, rodzinie a nawet wśród bliskich. Czego tak naprawdę dotyczy przemoc psychiczna w rodzinie, jakie są jej oznaki, co na nią wskazuje i wyróżnia? Najczęściej ofiarami przemocy psychicznej w rodzinie są kobiety oraz dzieci, w ostatnich latach wzrósł wskaźnik poszkodowanych mężczyzn.

Podstawą życia społecznego jest rodzina, ma ona fundamentalne znaczenie dla kształtowania postawy i rozwoju osobistego ludzi. Przemoc psychiczna, która występuje w rodzinie to problem o naturze moralnej, prawnej a także psychologicznej oraz społecznej. Brak stabilizacji w rodzinie, jej negatywne wzajemne relacje to ogromny ubytek dla członków rodziny. Najczęściej prowodyrem i twórcą przemocy psychicznej w rodzinie ze względu na swoją przewagę fizyczną jest mężczyzna, który dopuszcza się maltretowania. Kobiety coraz częściej stają się tez inicjatorkami tego typu sytuacji dopuszczając się dręczenia psychicznego mężczyzny.

Czy przemoc psychiczna w rodzinie to tylko agresja?

Definiując przemoc psychiczną w rodzinie mamy na myśli takie działanie, które w rażący sposób dopuszcza się zaniedbania przez jednego z członków rodziny w stosunku do pozostałych jej członków. Sytuacja ta może powstać na skutek znaczącej przewagi fizycznej, wykorzystania władzy powodując cierpienie i szkody u innych członków. Często zdarza się także naruszenie dóbr osobistych a także naruszenie zasady nienaruszalności ciała. Niestety statystyki wskazują na to, iż przemoc psychiczna w rodzinie najczęściej jest wynikiem agresji, terroru. Najczęściej, co oczywiste w takiej sytuacji ofiarami są kobiety oraz dzieci, które doznają poniżenia, cierpienia czują się nieustannie zagrożone.

Należy pamiętać, iż każda przemoc psychiczna w rodzinie uznawane jest za przestępstwo i ścigana jest z urzędu. Co oznacza to w praktyce? Otóż chodzi o to, że ofiara nie musi wcale zgłaszać problemu, który ją dotknął, ale organy wyznaczone do ścigania, czyli policja, zobowiązane są do podjęcia odpowiednich działań, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie. Przestępstwo to podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przemoc psychiczna w rodzinie bardzo często jest lekceważona poprzez społeczeństwo. Panuje stereotyp, który mówi, że wszelkie sprawy w domu nie powinny wychodzić poza jego drzwi a dobroduszni lub zaprzyjaźnieniu sąsiedzi czy znajomi często nie chcą wsadzać nosa w nie swoje sprawy. Trzeba potrafić wypośrodkować zachowania, nie należy lekceważyć przemocy, nie wolno odwracać oczu i udawać, że się nie widzi, co się dzieje. Zawsze krzywdzenie słabszego, młodszego, innego jest złem, z którym należy walczyć. Środowisko społeczne często dla własnej wygody udaje, że nie widzi problemu, dlatego niekiedy wśród serdecznych przyjaciół, znajomych dochodzi do niespodziewanych tragedii.

Sprawca przemocy nie może się czuć bezkarnie, dlatego często zastraszana rodzina nie zgłasza faktu przemocy psychicznej w obawie przed konsekwencjami. Ogromną rolę odgrywają świadkowie takich zdarzeń, którzy nie powinni być obojętni i skierować pomoc do poszkodowanych. Bardzo często ofiara jest bezradna, słaba psychicznie i zastraszona na tyle, że nie potrafi sama podejmować zasadnych decyzji i działać rozsądnie.

Rodzaje przemocy w rodzinie

W terminologii można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje przemocy w rodzinie;

–           przemoc fizyczna – interpretowane, jako zadawanie bólu poprzez fizyczność takie jak; bicie, drapanie, duszenie, szarpanie włosów, wykręcanie nóg czy rąk itp.,
–           przemoc psychiczna – są to działania wpływające na psychikę poszkodowanego takie jak; szantaż, drwiny, wyśmiewanie się, poniżenie, wzbudzanie lęku, dręczenie, wmawianie winy itp.,
–           przemoc seksualna –   gwałt, przymuszanie do czynności seksualnych itp.,
–           przemoc ekonomiczna – powoduje uzależnienie ekonomiczne ofiary w stosunku do sprawcy, np. obieranie wynagrodzenia, kontrola wydatków itp.

Pamiętaj, nie bądź obojętny, reaguj, nie dawaj niemego przyzwolenia na przemoc psychiczną w rodzinie.

Zobacz czego szukali internauci:

PRZEMOC PSYCHICZNA, przemoc psychiczna czy wzajemne działanie

comment closed


Przeczytaj inne:
rodzinny zasiłek
Rodzinny zasiłek na dziecko

Jak na pewno wiadomo, nie każdy może otrzymać prawo do zasiłku rodzinnego. Warto zatem mieć świadomość, tego co nam się...

Zamknij