Urlop tacierzyński 2014

urlop tacierzyńskiUrlop tacierzyński przysługuje każdemu ojcu który zdecyduje się opiekować dziecko a matka dziecka zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego na rzecz powrotu do pracy. Urlop tacierzyński jest alternatywnym rozwiązaniem dla matki, która pragnie wrócić do obowiązków zawodowych. W sytuacji, gdy matka dziecka decyduje się na wykorzystanie pełnego urlopu macierzyńskiego wtedy ojcu dziecka nie przysługuje już żaden urlop tacierzyński.

Urlop tacierzyński – kiedy co i jak?

Urlop tacierzyński jest przyznawany ojcu od dnia w którym matka fizycznie zaprzestaje korzystać z urlopu macierzyńskiego. Obowiązkiem do otrzymania urlopu tacierzyńskiego jest złożenie przez ojca wniosku u swojego pracodawcy oraz fizycznie jest zobowiązany do pełnienia opieki nad dzieckiem. Urlop tacierzyński przysługuje ojcu również w sytuacji w której matka dziecka nie jest w stanie pełnić opieki na dzieckiem np. z powodu złego stanu zdrowia a jej leczenie musi odbywać się w szpitalu. W takiej sytuacji ojcu przysługuje urlop tacierzyński po wykorzystaniu przez matkę minimum 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, a także w czasie hospitalizacji matki. Warto wspomnieć, że ojcu przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem w czasie kiedy kobieta wylądowała w szpitalu w okresie do 8 tygodnia po porodzie.

Dodatkowym warunkiem wykorzystania urlopu tacierzyńskiego jest zgon matki. W takiej sytuacji ojcu przysługuje niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego, który jest wykorzystywany w urlopie tacierzyńskim.

Ile urlopu tacierzyńskiego nam przysługuje?

Wymiar przysługującego nam urlopu tacierzyńskiego jest ściśle uzależniony od ilości urodzonych dzieci w czasie jednego porodu. Urlop tacierzyński przy porodzie większej ilości dzieci przy jednym porodzie opisuje poniższa lista:
– 6 tygodni przy porodzie jednego dziecka
– 17 tygodni przy porodzie bliźniaków- 19 tygodni przy porodzie trojaczków
– 21 tygodni przy porodzie czworaczków
– 23 tygodni przy porodzie pięciorga lub większej ilości dzieci

Dodatkowy urlop tacierzyński

Z dodatkowego urlopu tacierzyńskiego może skorzystać każdy ojciec przybywający na urlopie tacierzyńskim. Wymiar dodatkowego urlopu tacierzyńskiego mieści się w przedziale od 4 do 6 tygodni. 4 tygodnie dodatkowego urlopu tacierzyńskiego przysługuje ojcu której matka urodziła jedno dziecko a 6 tygodni gdy ilość urodzonych dzieci przy jednym porodzie jest równa lub większa dwójki urodzonych dzieci. Aby otrzymać dodatkowy urlop tacierzyński, ojciec jest zobowiązany do złożenia wniosku o dodatkowy urlop tacierzyński nie później jak 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Zobacz czego szukali internauci:

urlop tacierzyński, urlop tacierzynski?, urlop tacieżyński, kalendarz tacierzyński, tacierzyński urlop

comment closed


Przeczytaj inne:
meningokoki
Groźne meningokoki – zapobiegaj zamiast leczyć

Inwazyjna choroba meningokokowa – to najczęściej stosowana nazwa tej coraz bardziej popularnej choroby. Meningokoki wywołują nieprzyjemny dreszcz każdego rodzica. Co...

Zamknij