Samowolne rozdzielenie małżonków, czyli SEPARACJA

separacjaSeparacja znacznie różni się od rozwodu, choć z pewnością jest to sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej, to w separacji małżonkowie nie posiadają prawa do zawierania nowych związków małżeńskich. Separacja nazywana jest rozdzieleniem małżonków od stołu oraz łóżka. Na czym dokładnie polega separacja i z czym się wiąże dla obojga małżonków? Który stan jest korzystniejszy rozwód czy separacja? Czym różnią się od siebie?

W terminologii wyróżniamy dwa rodzaje separacji; prawną oraz faktyczną. Separacja faktyczna to następstwo zachowania samych małżonków spowodowana ustaniem wspólnego pożycia pomiędzy małżonkami. W wyniku takiej sytuacji dochodzi do całkowitego wygaśnięcia między nimi więzi fizycznej, duchowej oraz gospodarczej. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku separacji prawnej gdyż ta jest wynikiem orzeczenia sądu. Orzeczenie takie może powstać na wniosek jednego z małżonków. Aby było możliwe musi zostać spełniony warunek całkowitego rozkładu pożycia między małżonkami. Pożycie pomiędzy małżonkami polega na utrzymaniu podstawowej więzi duchowej, gospodarczej oraz fizycznej. Ustanie którejkolwiek z tych więzi może stanowić podstawę do wystąpienia o rozwód. Ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może także wynikać z okoliczności, na które małżonkowie nie mają wpływu, lub wynika z ich zgodnej woli podyktowanej okolicznościami życiowymi np.; chorobą, pracą zarobkową itp. Separację orzeka Sąd jednak nie bada on czy rozkład pożycia pomiędzy małżonkami jest trwały, ponieważ wystarczy, aby był zupełny. Orzeczenie separacji nie jest możliwe, jeżeli zachodzą przesłanki mówiące o tym, iż ucierpi na tym małoletnie dziecko małżonków. W takim przypadku brany jest pod uwagę wiek dziecka, stan jego zdrowia oraz wrażliwości oraz stosunków z rodzicami. Zdarzają się przypadki, w których ze względu na dobro dziecka orzekana jest separacja i może być to podyktowane np. agresja występującą w relacjach rodzicielskich.

Kto może żądać separacji?

Orzeczenie separacji może nastąpić na wniosek jednego z małżonków, bez względu na motywy, jakimi się kieruje, bez względu na to czy to on ponosi odpowiedzialność rozpadu pożycia małżeńskiego. Z przygotowanym pozwem o separację należy udać się do sądu okręgowego adekwatnego do ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi o tym, iż jeśli małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci to separacja może być orzeczona na wniosek zgodnego żądania. W takich przypadkach sąd nie orzeka o winie w rozkładzie pożycia. Jeśli jednak jedno z małżonków żąda orzeczenia separacji a drugie rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd może orzec rozwód.

Separacja a władza rodzicielska

Separacja nie skutkuje zerwaniem więzi rodzinnych a małżonkowie pozostają nadal rodziną. Mając na uwadze dobro dziecka sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Istnieje tez możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i przydzielenie jej w całości drugiemu.

Majątek małżonków w separacji

Orzeczenie separacji skutkuje powstaniem pomiędzy małżonkami rozdzielczości majątkowej. Nie ma możliwości jej zmiany np. na drodze porozumienia stron. Rozdzielczość majątkowa polega na tym, iż każdy zarządza swoim majątkiem samodzielnie a w jego skład wchodzi majątek nabyty przed powstaniem ustroju oraz później. Zniesiona zostaje wspólnota i każdy z małżonków posiada swój własny. Jeśli jeden z małżonków wystąpi o to podział majątku wspólnego wówczas sąd orzekając separację go dokona.

Zniesienie separacji

Jeśli oboje z małżonków wystąpią zgodnie o zniesienie separacji to sad zawsze jest przychylny do takiej decyzji. Wówczas następuje powrót do sytuacji, jaka miała miejsce sprzed orzeczenia separacji. Sad na prośbę małżonków może podtrzymać ustrój rozdzielczości majątkowej. Zmianie ulega także orzeczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, które są w rodzinie. Może zostać ona całkowicie przywrócona obojgu rodzicom. Separacja często pomaga przetrwać małżeństwom ciężkie chwile czasem jednak prowadzi do rozwodu.

Zobacz czego szukali internauci:

separacja maeska

comment closed


Przeczytaj inne:
witamina d
Witamina D – prawdy i mity

Już od pierwszego dnia narodzin zastanawiamy się czy nasze dziecko musi przyjmować witaminę D? Ile kropelek? Czy można ja przedawkować?...

Zamknij