Urlop ojcowski 2014

urlop ojcowskiUrlop ojcowski jest jednym z uprawnień jakie przysługuje ojcu dziecka, które nie ukończyło 12 miesięcy życia i wymiar urlopu ojcowskiego nie może być dłuższy niż 2 tygodnie. Możliwość skorzystania z tego przywileju zostało określone w Kodeksie Pracy. Aby otrzymać urlop ojcowski pracownik jest zobligowany do złożenia odpowiedniego wniosku do swojego pracodawcy. Z tego przywileju uprawnieni do skorzystania są nie tylko biologiczni ojcowie ale również adopcyjni.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Zgodnie z ustawą w Kodeksie Pracy ojcu dziecka przysługuje 2 tygodniowy urlop ojcowski, którzy może być wykorzystany w okresie nie późniejszym jak do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Prawo przewiduje również możliwość wychowywania dziecka przez osoby adopcyjne i w takim przypadku ojcu dziecka przysługuje również 2 tygodnie urlopu ojcowskiego ale może on być wykorzystany do 12 miesięcy od prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego adopcyjnego ojca dziecka za prawnego opiekuna. W takim przypadku urlop ten nie może być wykorzystany później niż do 7 roku  życia dziecka. Zgodnie z ustawa dziecko z wyrokiem odraczającym naukę, z urlopu ojcowskiego może skorzystać ojciec jeżeli dziecko nie ukończyło 10 roku życia.

Urlop ojcowski przysługuje ojcu który spełni wszystkie wymagane formalności do których zaliczamy: pełnoprawne uprawnienia pracownicze płynące z umowy o pracę, a więc ojciec musi posiadać umowę o pracę, musi spełniać pełnoprawne orzeczenie sądu o wychowywaniu dziecka oraz jest zobowiązany do złożenia wniosku o urlop ojcowski w czasie nie krótszym niż 7 dni od planowanych rozpoczęciem tego urlopu. Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek udzielić urlop ojcowski o czym przypomina nam Kodeks Pracy.

Urlop ojcowski a urlopy matki

Urlop ojcowski jest urlopem niezależnym od urlopu matki, tzn. ojciec ma prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego niezależnie od tego czy matka korzysta w tym samym czasie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego a nawet w czasie urlopu wychowawczego. Urlop ojcowski może być wykorzystany również po ukończeniu urlopu macierzyńskiego matki.

Urlop ojcowski a ilość dzieci

Niestety w przypadku urlopu ojcowskiego ilość dzieci urodzonych podczas jednego porodu nie zmienia ilości dni przysługujących ojcu w odniesieniu do urlopu ojcowskiego. W takiej sytuacji, gdy matka w czasie jednego porodu urodzi jedno dziecko, bliźniaki czy trojaczki to ojcu i tak będzie przysługiwało prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowskie – warto wiedzieć

Ojciec przybywający na urlopie ojcowskim, zgodnie z Kodeksem Pracy, jest chroniony prawem związanym z rodzicielstwem, a więc pracodawca nie może w tym okresie zwolnic pracownika z pracy. W czasie przybywania na urlopie ojcowskim, ojcu przysługuje zasiłek ojcowski w wymiarze 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowo urlop ojcowski jest urlopem jednorazowym do wykorzystania w pełni za jednym razem, a więc ojciec nie może podzielić urlopu na mniejsze części.

Zobacz czego szukali internauci:

urlop ojcowski, urlop ojcowski 2014, urlop tacierzynski na blizniaki, ojcowski trojaczki, orzeczenie o urlop ojcowski, tacierzyński dla bliźniaków, urlop ojcowski 2011, wszystko o urlopie ojcowskim w 2014, URLOP OJCOWSKI NA BLIŹNIAKI], urlop ojcowski na bliźników

comment closed


Przeczytaj inne:
obwisły brzuch po ciąży
Zwalczyć obwisły brzuch po ciąży

Ciąża to najszczęśliwszy okres w życiu każdej kobiety. Zmiany, jakie w jej trakcie zachodzą w organizmie są bardzo widoczne. Rosnący...

Zamknij