Prawo

przemoc psychiczna

Życie mija nam wszystkim bardzo szybko, niekiedy aż za szybko. Kiedy patrzymy wstecz nie zawsze można wspominać to, co najlepsze. Coraz częściej wiele osób czasem nawet zupełnie nieświadomie staje się ofiarą przemocy rodzinnej w swoim własnym domu, rodzinie a nawet wśród bliskich. Czego tak naprawdę dotyczy przemoc psychiczna w rodzinie, jakie są jej oznaki, co […]


separacja

Separacja znacznie różni się od rozwodu, choć z pewnością jest to sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej, to w separacji małżonkowie nie posiadają prawa do zawierania nowych związków małżeńskich. Separacja nazywana jest rozdzieleniem małżonków od stołu oraz łóżka. Na czym dokładnie polega separacja i z czym się wiąże dla obojga małżonków? Który stan jest korzystniejszy rozwód czy […]


wysokość alimentów

Alimenty to zazwyczaj przykry obowiązek na szczęście nie dotyka ona każdego z nas. Komu się należą, w jakiej sytuacji? Przez kogo ustalane są alimenty i ich wysokość? Czy można się od ich wysokości odwoływać? Jakie zmiany mogą mieć wpływ na podwyższenie wysokości alimentów? Wysokość alimentów jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do ich pobierania […]


władza rodzicielska

Życie człowieka opiera się na ciągłym podleganiu władzy rodzicielskiej lub jej sprawowaniu. Która z tych funkcji jest przyjemniejsza, łatwiejsza do spełnienia? Obiektywnej oceny można dokonać dopiero po wielu latach jej sprawowania. Jak skutecznie wypełniać obowiązki władzy rodzicielskiej w stosunku do dzieci? Co obejmuje władza rodzicielska? Nie zawsze przeciętny rodzic ma świadomość swoich praw oraz obowiązków. […]


zasiłek chorobowy w ciąży

Zasiłek chorobowy w ciąży – ubezpieczonej, będącej pracownikiem podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi średnie wynagrodzenie wypłacone za czas dwunastu miesięcy albo pełnych miesięcy kalendarzowych z poprzedzeniem miesiąca w jakim owa niezdolność do pracy powstała. Wynagrodzeniem jest dochód pracownika, który stanowi podstawę wymiaru opłacanych składek na rzecz chorobowego, odliczając potrącone przez danego pracodawcę składek na ubezpieczenie […]


rodzinny zasiłek

Jak na pewno wiadomo, nie każdy może otrzymać prawo do zasiłku rodzinnego. Warto zatem mieć świadomość, tego co nam się tak na prawdę należy, a o co nie mamy szans się starać. Mianowicie, prawo do uzyskania rodzinnego zasiłku celem wsparcia z racji utrzymywania dziecka przysługuje osobom, które pełnią tego typu opiekę i potrzebują tak zwanego […]


Na pewno nie jedna z osób zastanawia się jakie istnieją dodatki do urlopu wychowawczego. Celem uzyskania wsparcia należy przejść na tak zwany urlop wychowawczy a zasiłek będzie możliwy do pobrania w chwili spełnienia wszelkich koniecznych warunków postawionych przez odpowiednie organy Państwowe. Warto wiedzieć, że prawa do przejścia w tryb urlopu wychowawczego, celem osobistej opieki nad […]


Wniosek o urlop macierzyński

Od 2013 roku, po nowelizacji ustawy, każda kobieta dostała prawo do urlopu macierzyńskiego. Aby jednak można było otrzymać urlop macierzyński, kobieta będąca na zatrudnieniu, w czasie wykonywania umowy o pracę, urodziła dziecko. Urlop macierzyński został wprowadzony tylko i wyłącznie w celu pomocy dla kobiet, które urodziły dziecko, a jego głównym zastosowaniem jest regeneracja sił kobiety […]


dodatkowy urlop macierzyński

Nie wiesz czy dodatkowy urlop macierzyński jest obowiązkowy? Jak długo może trwać dodatkowy urlop macierzyński? Czy pracodawca może odmówić przyjęcie wniosku o dodatkowy urlop macierzyński? Ojciec również może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego? Przebywając na dodatkowym urlopie macierzyńskim, otrzymam zasiłek macierzyński? Czy mogę podjąć pracę przebywając na urlopie macierzyński? Kiedy muszę złożyć wniosek o dodatkowy […]


urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński przysługuje każdemu ojcu który zdecyduje się opiekować dziecko a matka dziecka zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego na rzecz powrotu do pracy. Urlop tacierzyński jest alternatywnym rozwiązaniem dla matki, która pragnie wrócić do obowiązków zawodowych. W sytuacji, gdy matka dziecka decyduje się na wykorzystanie pełnego urlopu macierzyńskiego wtedy ojcu dziecka nie przysługuje już żaden urlop […]