Zasiłek chorobowy w ciąży

zasiłek chorobowy w ciążyZasiłek chorobowy w ciąży – ubezpieczonej, będącej pracownikiem podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi średnie wynagrodzenie wypłacone za czas dwunastu miesięcy albo pełnych miesięcy kalendarzowych z poprzedzeniem miesiąca w jakim owa niezdolność do pracy powstała. Wynagrodzeniem jest dochód pracownika, który stanowi podstawę wymiaru opłacanych składek na rzecz chorobowego, odliczając potrącone przez danego pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe jak i ubezpieczenie chorobowe. Stawka dzienna zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży jest to kwota, która wypłacana jest w przypadku jednego dnia niezdolności do pracy. Jest to jedna trzydziesta wynagrodzenia, które stanowi podstawę wynagrodzeń.

Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży?

W przypadku niezdolności do pracy miesięczny zasiłek chorobowy w ciąży wynosi sto procent podstawy jego wymiaru. Za każdy dzień niezdolności do wykonywania pracy przysługuję tego typu zasiłek, aczkolwiek nie wliczane są dni, które są wolne od pracy. Po stwierdzeniu wymaganych uprawnień, płatnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie na bieżąco. Nie trwa to dłużej jak trzydzieści dni od dnia, w którym zostały złożone niezbędne dokumenty potwierdzające niezdolność do podejmowania pracy.

Jaka jest stawka podatkowa na zasiłek chorobowy w ciąży?

Zgodnie z art. 34 ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w momencie wypłaty zasiłku pieniężnych z racji zasiłku chorobowego, tak zwany organ rentowy musi dokonać pobrania zaliczki na podatek wedle zasad wyżej wymienionej ustawy. W okoliczności jakiej jest zasiłek chorobowy w ciąży zastosowana zostaje najniższa stawka podatkowa, która jest określona w skali podatkowej. Jest to osiemnaście procent. Obliczoną w ten sposób zaliczkę pomniejsza się o kwotę jednej dwunastej kwoty,

która zmniejsza podatek, ale jedynie gdy spełnione są warunki określone w artykule 34 ust. 4 ustawy. Przygotowywany jest projekt w którym zawarta jest propozycja, która ma na celu wydłużenie maksymalnego okresu, w którym kobieta w ciąży będzie mogła skorzystać z przydłużenia świadczenia chorobowego ze 182 dni do 270. Kobiety, które są w ciąży będą miały zapewnione środki potrzebne do życia przez cały okres ciąży.

Czy można przedłużyć zasiłek chorobowy w ciąży?

W przypadku ciąży, które są w jakiś sposób zagrożone, nałożony limit na zasiłek chorobowy w ciąży wynoszący 182 dni jest oczywiście za krótki. Po upływie tych 182 dni kobieta, żeby sama była w stanie zapewnić sobie środki finansowe w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży, musi się ubiegać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o tak zwane świadczenie rehabilitacyjne i osobiście zgłosić się w tym celu do organu rentowego. Obecne rozwiązanie jest niepraktyczne i ryzykowne dla zdrowia kobiety w zaawansowanej ciąży, a tym bardziej dla tych z powikłaniami. Nowa regulacja określa, iż kobieta w ciąży nie będzie musiała starać się o zasiłek chorobowy w ciąży w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie rehabilitacyjne do zakończenia ciąży. Wiąże się to niestety z ryzykiem w przypadku takiego wydłużenia, że pracodawcy mogą nie chcieć zatrudniać kobiet, a co więcej po tak długiej nieobecności często zdarza się że takie kobiety tracą swoje nabyte uprzednio kwalifikację zawodowe i mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy.

Zobacz czego szukali internauci:

zasiłek chorobowy w ciąży, podstawa wymiaru zasilku chorobowego w ciąży, podstawa wybagrodzenia chorobowego ciąŻA, kwota zasilku chorobowego kobiety w ciazy wynosi, ile wynosi zasiłek w ciąży, ile wynosi zasiłek chorobowy kobiety w ciąży, ile wynosi chorobowe w ciąży, ile wynosi chorobowe na ciaze, corobowe w ciąży, chorobowe w ciazy jaka stawka

comment closed


Przeczytaj inne:
3 tydzień ciąży
3 tydzień ciąży, 3 TC

Trzeci tydzień, co się dzieje? Czy doszło do zapłodnienia, czy trzeba starać się dalej? Wiele kobiet zadaje sobie takie pytania...

Zamknij