Rodzinny zasiłek na dziecko

rodzinny zasiłekJak na pewno wiadomo, nie każdy może otrzymać prawo do zasiłku rodzinnego. Warto zatem mieć świadomość, tego co nam się tak na prawdę należy, a o co nie mamy szans się starać. Mianowicie, prawo do uzyskania rodzinnego zasiłku celem wsparcia z racji utrzymywania dziecka przysługuje osobom, które pełnią tego typu opiekę i potrzebują tak zwanego wsparcia finansowego. Wsparcie to jest możliwe, ponieważ powstał w tym celu właśnie rodzinny zasiłek na dziecko. Co więcej, można również ubiegać się o dodatki z racji opieki nad dzieckiem, ale o tym w dalszej części artykułu.

Na jaki okres przyznawany jest rodzinny zasiłek?

Otóż, rodzinny zasiłek pobierać można do dnia, w którym dziecko uzyska wiek pełnoletności. Aczkolwiek istnieją pewne przypadki, w których okres ten może zostać wydłużony. Dzieje się tak, kiedy dziecko po ukończeniu lat 18 w dalszym ciągu pobiera naukę w odpowiedniej placówce kształcącej. W przypadku tym, okres zostanie wydłużony do dnia, w którym dziecko ukończy 21 lat. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i zostało to potwierdzone odpowiednimi dokumentami to czas ten może trwać nawet do dnia ukończenia 21 roku życia przez to dziecko.

Kto może starać się o rodzinny zasiłek?

Jak już powyżej zostało wspomniane, nie każdy może uzyskać tego typu wsparcie jakim jest rodzinny zasiłek. O omawiany rodzaj zasiłku ubiegać mogą się osoby, które opiekują się dzieckiem i planują przeznaczyć ową pomoc na rzecz kosztów opieki. W związku z tym, zasiłek ten mogą pobierać rodzice, ewentualnie też jeden z rodziców lub opiekun określony prawnie przez odpowiedni urząd. Co więcej, również osoby, które mają ukończony wiek pełnoletni, czyli 18 lat. Osoby takie koniecznie muszą pobierać naukę, a przy tym również nie mogą prowadzić gospodarstwa wraz z rodzicami, czy też opiekunami. Okoliczność tego typu wynikać może z powodu konkretnych ustaleń sądu rodzinnego, czy też poniesienia śmierci rodziców, ewentualnie opiekunów osoby starającej się o zasiłek. Ustalony jest również wiek, do którego ową pomoc możemy uzyskać, przewidywany jest on do momentu ukończenia przez tą osobę 24 roku życia.

Kwota wypłacana na rodzinny zasiłek?

Wysokość zasiłku obliczana jest wedle kryteriów dochodowych osoby, która stara się o tego typu rodzinny zasiłek. W związku z tym, wedle prawa obowiązującego w Polsce, zasiłek zostanie przyznany rodzinom, w których przychód na jedną osobę wynosi nie więcej niż 504 zł przypadający na jeden miesiąc.

Nieco inna kwota określona została w przypadku dziecka niepełnosprawnego, dochód ten nie może przekroczyć w ciągu jednego miesiąca powyżej 584 złotych. W przypadkach, których owa wyznaczona kwota jest wyższa, nie uzyskamy odpowiednich praw na rodzinny zasiłek celem pokrycia kosztów utrzymania dziecka. Kwota przyznawana z racji owego zasiłku zależna jest od wieku dziecka, mianowicie:

– do ukończenia wieku 5 lat przez dziecko, kwota ta wynosi 68 złotych w ciągu miesiąca;

– od lat 5 do 18 lat kwota ta wynosi 91 złotych w ciągu miesiąca;

– od lat 18 do 24 lat kwota ta jest równa 98 złotych miesięcznie.

Wniosek o rodzinny zasiłek?

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, ewentualnie urzędzie miasta, w którym obecnie mieszkamy. Co więcej, odpowiedni wniosek o rodzinny zasiłek do wypełnienia również można otrzymać w wyżej wymienionych urzędach Państwowych. W tym wniosku należy wypełnić odpowiednio wszelkie niezbędne punkty, zawierające głównie informacje oraz dane na temat osoby, która występuję o wsparcie finansowe, a także dane na temat dziecka, na jakie owe świadczenie ma zostać wydane.

Zobacz czego szukali internauci:

zasilek rodzinny, pord rodzinny, na jaki okres przyznawany jest zasiłek rodzinny

comment closed


Przeczytaj inne:
Rak szyjki macicy
Rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych wśród kobiet. Jego rozwój jest długotrwały, zazwyczaj poprzedzony stanami...

Zamknij