Zasiłek macierzyński – kwota oraz komu przysługuje?

zasiłek macierzyńskiZasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym jakie otrzymuje każda kobieta która urodziła dziecko w czasie w którym przebywała na urlopie wychowawczym ewentualnie w okresie ubezpieczenia. W przypadku zainteresowania otrzymaniem zasiłku macierzyńskiego warunkowo muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko lub przyjęła na wychowywanie które nie przekroczyło 7 roku życia w ramach rodziny zastępczej ewentualnie w przypadku odroczenia obowiązku nauczania, dziecko nie może przekraczać 10 roku życia. Kobieta w tym czasie musi posiadać prawo do ubezpieczenia chorobowego lub przebywa na urlopie wychowawczym.

Jeżeli ubezpieczenie ustało w czasie kiedy kobieta była już w ciąży, a firma w jakiej pracowała ogłosiła upadłość ewentualnie naruszenia przepisów prawnych określonych prawomocnym orzeczeniem sądu, w tedy również przysługuje kobiecie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka

Po upływie 14 tygodni od rudzenia dziecka przez matkę, ta może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego i wcześniej powrócić do pracy. W takiej sytuacji dalszy czas pobierania świadczenia może zacząć pobierać ojciec dziecka, który jest ubezpieczony. Z tego powodu okres pozyskiwania zasiłku macierzyńskiego przez ojca jest pomniejszony o czas w jakim matka dziecka pobierała świadczenie. Zasiłek macierzyński dla ojca przysługuje wówczas przez okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Warunkiem otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest przebywanie ojca na urlopie macierzyńskim, a nie matka dziecka.

Istnieje również przypadek w którym ojcu przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, a zaliczamy do nich: śmierć matki dziecka lub porzucenie dziecka przez matkę. Również w tych przypadkach ojcu lub prawnemu opiekunowi dziecka przysługuje urlop macierzyński.

Okres zasiłku macierzyńskiego

28 maja 2013 roku nastąpiła zmiana w przepisach prawnych dotyczących zasiłków macierzyńskich, która regulowała roczny okres pobierania urlopu macierzyńskiego. Po nowelizacji ustawy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługuje nie tylko w czasie urlopu macierzyńskiego, ale również w czasie urlopu rodzicielskiego. Ze względu na fakt, iż ilość jednocześnie urodzonych dzieci określa czas przysługującego urlopu macierzyńskiego możemy otrzymać:

  • – 20 tygodni (urodzenie jednego dziecka)
  • – 31 tygodni (urodzenie dwóch dzieci)
  • – 33 tygodni (urodzenie trzech dzieci)
  • – 35 tygodni (urodzenie czterech dzieci)
  • – 37 tygodni (urodzenie pięciu lub więcej dzieci)

W przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje nam prawo do dodatkowych 6 lub 8 tygodni analogicznie w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz więcej niż jedno dziecko, a okres urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni.

Kwota zasiłku macierzyńskiego

Kwota zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od deklaracji na jaki czas chcemy otrzymywać zasiłek macierzyński. Istnieją trzy warianty wyboru, poniżej scharakteryzowaliśmy i wyglądaj następująco:

  • – 100% podstawy wymiary otrzymamy w przypadku, gdy nie będziemy wnioskowali o urlop rodzicielski i wtedy 100% zasiłku macierzyńskiego przysługuje przez cały okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego
  • – 80% podstawy wymiary otrzymamy jeżeli po urodzeniu dziecka kobieta będzie wnioskowała o pełny wymiar przysługujących jej wszystkich urlopów z tytułu urodzonego dziecka, czyli po urlopie macierzyńskim wykorzystany zostanie urlop dodatkowy oraz urlop rodzicielski
  • – 60% podstawy wymiary otrzymamy jeżeli wniosek o urlop macierzyński zostanie złożony nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Zobacz czego szukali internauci:

zasilek macierzynski, zasiłek macierzyński, Zasilek maciezynski, zasilek macierzynski komu przysluguje, kiedy przysluguje zasilek macierzynski, macierzynski po wtsokim poronirniu, komu przysługuje urlop macierzyński, co to jest zasilek macierzynski, czy kobiecie nie pracujacej przysluguje platny zasiek macierzynski, co z zasilek rodzinnym gdy biore zasilek maciezynski pl

comment closed


Przeczytaj inne:
witamina d
Witamina D – prawdy i mity

Już od pierwszego dnia narodzin zastanawiamy się czy nasze dziecko musi przyjmować witaminę D? Ile kropelek? Czy można ja przedawkować?...

Zamknij