Przeglądasz 'zasiłek' Tag

zasiłek chorobowy w ciąży

Zasiłek chorobowy w ciąży – ubezpieczonej, będącej pracownikiem podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi średnie wynagrodzenie wypłacone za czas dwunastu miesięcy albo pełnych miesięcy kalendarzowych z poprzedzeniem miesiąca w jakim owa niezdolność do pracy powstała. Wynagrodzeniem jest dochód pracownika, który stanowi podstawę wymiaru opłacanych składek na rzecz chorobowego, odliczając potrącone przez danego pracodawcę składek na ubezpieczenie […]


rodzinny zasiłek

Jak na pewno wiadomo, nie każdy może otrzymać prawo do zasiłku rodzinnego. Warto zatem mieć świadomość, tego co nam się tak na prawdę należy, a o co nie mamy szans się starać. Mianowicie, prawo do uzyskania rodzinnego zasiłku celem wsparcia z racji utrzymywania dziecka przysługuje osobom, które pełnią tego typu opiekę i potrzebują tak zwanego […]


Na pewno nie jedna z osób zastanawia się jakie istnieją dodatki do urlopu wychowawczego. Celem uzyskania wsparcia należy przejść na tak zwany urlop wychowawczy a zasiłek będzie możliwy do pobrania w chwili spełnienia wszelkich koniecznych warunków postawionych przez odpowiednie organy Państwowe. Warto wiedzieć, że prawa do przejścia w tryb urlopu wychowawczego, celem osobistej opieki nad […]


zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym jakie otrzymuje każda kobieta która urodziła dziecko w czasie w którym przebywała na urlopie wychowawczym ewentualnie w okresie ubezpieczenia. W przypadku zainteresowania otrzymaniem zasiłku macierzyńskiego warunkowo muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko lub przyjęła na wychowywanie które […]