Urlop wychowawczy a zasiłek wychowawczy

Urlop wychowawczy a zasiłekNa pewno nie jedna z osób zastanawia się jakie istnieją dodatki do urlopu wychowawczego. Celem uzyskania wsparcia należy przejść na tak zwany urlop wychowawczy a zasiłek będzie możliwy do pobrania w chwili spełnienia wszelkich koniecznych warunków postawionych przez odpowiednie organy Państwowe. Warto wiedzieć, że prawa do przejścia w tryb urlopu wychowawczego, celem osobistej opieki nad dzieckiem mają rodzice albo prawni opiekunowie w wymiarze maksymalnym do trzech lat.

Koniecznym warunkiem jest, by dziecko nie ukończyło czterech lat! Co więcej, osoba starająca się o tego typu urlop musi mieć na swoim koncie przepracowane pełne sześć miesięcy. Podzielić możemy taki urlop na maksymalnie cztery części, ale także wykorzystać go można za jednym zamachem. Aby uzyskać taki urlop należy złożyć odpowiedni wniosek do rozpatrzenia pracodawcy wraz z terminem rozpoczęcia oraz jego czasem trwania. Należy również uwzględnić jaki czas już został wykorzystany z tego tytułu. W przypadku złego stanu zdrowia dziecka które wymaga osobistej opieki, rodzice mają prawo skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego mieszczącego się w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez to dziecko 18 roku życia. Korzystanie z takiego urlopu w zwykłym wymiarze nie ma wpływu na tego typu okoliczność. Dodatek zwany zasiłkiem wychowawczym z tytułu opieki nad dzieckiem umożliwia pobieranie zapomogi finansowej przez okres 24 miesięcy na jedno dziecko. W przypadku narodzin bliźniaków, bądź wieloraczków okres ten zostaje wydłużony o kolejne dwanaście miesięcy.

Jeśli dziecko urodziło się ze znacznym stopniem niepełnosprawności, bądź jest niepełnosprawne to okres ten może zostać wydłużony nawet do siedemdziesięciu dwóch miesięcy kalendarzowych. Na jedną rodzinę przypada wyłącznie jeden dodatek zasiłkowy, nawet w przypadku gdy oboje z rodziców przebywają na urlopie wychowawczym. Dodatek taki przysługuje rodzinie w kwocie wypłacanej każdego miesiąca, a wynosi ona dokładnie 400 złotych. Zasiłek należący się za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości jeden do trzydziestu dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrąglana jest do 10 groszy w górę. Aby uzyskać prawo do pobierania tego dodatku należy do wniosku dołączyć również zaświadczenia potwierdzające udzielenie urlopu przez pracodawcę, a także zaświadczenie, które potwierdzony czynną pracę przez okres sześciu miesięcy przed złożeniem owego wniosku.

Co więcej, koniecznym jest również dołączenie zaświadczenia z ZUS potwierdzający opłacanie składek społecznych. Jak i również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach za zeszły rok podatkowy. Czas weryfikacji trwa zwykle do miesiąca od dnia złożenia stosownych dokumentów uprawniających do pobierania zasiłku wychowawczego. Warto wstąpić na stronę internetową owego Ośrodka Pomocy Społecznej, znaleźć tam można przykładowy formularz o przyznanie środków finansowych, ewentualnie zrobić to na miejscu otrzymują formularz w odpowiednim pomieszczeniu.

Zobacz czego szukali internauci:

URLOP WYCHOWAWCZY, urlop wychowawczy 2011

comment closed


Przeczytaj inne:
sepsa
Sepsa – poradnik rodzica

Co to jest sepsa? Kto jest na nią najbardziej narażony? W jaki sposób się rozwija? Jak walczyć z sepsa? Na...

Zamknij