Prawo

urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest jednym z uprawnień jakie przysługuje ojcu dziecka, które nie ukończyło 12 miesięcy życia i wymiar urlopu ojcowskiego nie może być dłuższy niż 2 tygodnie. Możliwość skorzystania z tego przywileju zostało określone w Kodeksie Pracy. Aby otrzymać urlop ojcowski pracownik jest zobligowany do złożenia odpowiedniego wniosku do swojego pracodawcy. Z tego przywileju uprawnieni […]


zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym jakie otrzymuje każda kobieta która urodziła dziecko w czasie w którym przebywała na urlopie wychowawczym ewentualnie w okresie ubezpieczenia. W przypadku zainteresowania otrzymaniem zasiłku macierzyńskiego warunkowo muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko lub przyjęła na wychowywanie które […]


Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje kobiecie która złożyła wniosek o urlop macierzyński. Ze względu na panujące przepisy prawne, pracodawca nie dysponuje odpowiednim prawem które dawałoby możliwość samoistnego udzielenia urlopu macierzyńskiego, kobiecie, która urodziła dziecko i jest zatrudniona na umowę o pracę. Kobieta starająca się o udzielenie urlopu macierzyńskiego jest zobligowana do złożenia wniosku o urlop […]


ból brzucha w ciąży

Urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko. 10 czerwca 2013 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o urlopach macierzyńskich, która wydłuża z 6 miesiące na 12 miesięcy płatny urlop macierzyński, również dla dzieci urodzonych od początku roku. Skutkiem nowelizacji ustawy o urlopie macierzyńskim jest wydłużony urlop wychowawczy, który może być wykorzystany w okresie do 5 […]