Urlop macierzyński – co warto wiedzieć o urlopach macierzyńskich?

urlop macierzyńskiUrlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko. 10 czerwca 2013 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o urlopach macierzyńskich, która wydłuża z 6 miesiące na 12 miesięcy płatny urlop macierzyński, również dla dzieci urodzonych od początku roku.

Skutkiem nowelizacji ustawy o urlopie macierzyńskim jest wydłużony urlop wychowawczy, który może być wykorzystany w okresie do 5 roku życia dziecka, a nie tak jak było, czyli do 4 roku życia dziecka. Nowelizacja również wprowadziła jedną nowość, a mianowicie 26 tygodniowy urlop rodzicielski.

Nowelizacja ustawy o urlopach macierzyńskich wydłużyła okres urlopu z 6 miesięcy do roku, w przypadku urodzenia jednego dziecka. Jeżeli w czasie porodu matka urodzi większą ilość dzieci, wtedy analogicznie będzie przysługiwał dłuższy okres urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński jest urlopem pełnopłatnym.

Prawo do nabycia urlopu macierzyńskiego

Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje każdej kobiecie, która będąca w czasie zatrudnienia na umowę o pracę urodziła dziecko. Ważnym elementem jest fakt, że w tej sytuacji niema lepszych czy gorszych, gdyż każda kobieta otrzymuje urlop na takich samych zasadach. Urlop macierzyński przyznany jest niezależnie od:

 • – długości stażu pracy,
 • – rodzaju umowy o pracę,
 • – wymiaru czasu pracy.

Prawo w czasie trwania urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z ustawą o ochronie prawnej kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy z pracownicą, rozwiązać umowy w czasie przebywania kobiety na urlopie macierzyńskim. Urlop macierzyński z tego powodu jest usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, ale niestety w dniu skończenia czasu przebywania na urlopie macierzyńskim, kończy się okres ochronny kobiety.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Okres urlopu macierzyńskiego jest ściśle uzależniony od ilości urodzonych dzieci w czasie jednego porodu kobiety. Ze względu na czas tygodnia jakim jet 7 dni kalendarzowych, kobiecie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego w okresach:

 • – 20 tygodni w sytuacji urodzenia jednego dziecka,
 • – 31 tygodni w sytuacji urodzenia dwojga dzieci,
 • – 33 tygodni w sytuacji urodzenia trojga dzieci,
 • – 35 tygodni w sytuacji urodzenia czworga dzieci,
 • – 37 tygodni w sytuacji urodzenia pięciorga i więcej dzieci

Istnieje możliwość wcześniejszego wykorzystania dwóch tygodni urlopu macierzyńskiego, bezpośrednio przed terminem planowanego porodu. Okres wcześniejszego wykorzystania urlopu macierzyńskiego zmniejsza nam okres przyznawanego nam pełnego okresu urlopu macierzyńskiego.Ze względu na różne sytuacje okres urlopu macierzyńskiego może zostać przerwany lub skrócony do następujących okresów:

 • – skrócenie okresu do 8 tygodni w sytuacji urodzenia martwego dziecka,
 • – skrócenie okresu do 8 tygodni w sytuacji, gdy dziecko umrze do 8 tygodnia życia dziecka,
 • – skrócenie okresu do tygodnia od dni zgonu dziecka w sytuacji, gdy dziecko przeżyje 8 tygodni,
 • – skrócenie okresu do 8 tygodni w sytuacji, gdy matka zrzeka się wychowywania dziecka,
 • – w sytuacji, gdy dziecko wymaga leczenia, wtedy po okresie 8 tygodni kobieta może przerwać urlop macierzyński i wznowić go po hospitalizacji
 • – w przypadku zrzekania się części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca, wtedy kobieta po minimum 14 tygodniach może resztę urlopu macierzyńskiego przekazać ojcu dziecka
 • – po zakończonym podstawowym okresie urlopu macierzyńskiego kobieta może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze czasowym 6 tygodni w sytuacji urodzenia 1 dziecka lub 8 tygodni w sytuacji urodzenia większej ilości dzieci.

Zatrudnienie po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Prawo pracy uwzględnia również sytuację ochronną dla kobiet, które wracają z urlopu macierzyńskiego do pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek przyjąć pracownicę na stanowisko pracy jaki urzędowała przed pójściem na urlop macierzyński. W sytuacji, gdy nie jest możliwe zatrudnienie kobiety na takie samo stanowisko, wtedy pracodawca ma obowiązek zatrudnić kobietę na podobnym stanowisku lub takim jakie spełnia jej kwalifikacja zawodowa. Pracodawca nie może zmniejszyć wysokości wynagrodzenia pracownicy, a jeżeli w czasie przebywania na urlopie macierzyński zaistniała podwyżka, również kobiecie przysługuje wyższe wynagrodzenie.

Inne rodzaje urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyńskie jak już wiemy jest urlopem z którego może skorzystać kobieta która urodziła dziecko, ale nie tylko. Istnieje również urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego z którego może skorzystać osoba posiadająca stosunek do pracy, a sądownie otrzymała prawo do opieki nad dzieckiem lub urlop macierzyński będzie wykorzystany przez ojca dziecka.

Wynagrodzenie podczas urlopu macierzyńskiego

Wysokość wynagrodzenia w czasie urlopu macierzyńskiego jest uzależnione od okresu w jakim rodzic będzie chciał wykorzystać przysługujące mu prawo do urlopu macierzyńskiego. Kobieta jeżeli od razu podejmie decyzję o rocznym urlopie macierzyńskim, wtedy wysokość otrzymywanego wynagrodzenia będzie wynosiła 80%, w sytuacji 6 miesięcznego urlopu macierzyńskiego wysokość wynagrodzenia wynosi 100%, a dodatkowy zasiłek macierzyńskie będzie wynosił wtedy 60% wynagrodzenia.

Zobacz czego szukali internauci:

kalkulator urlopu macierzyskiego, urlop macierzyski KALKULATOR, urlop macierzynski, co jesli wniosek o macierzyński nie zostanie zlozony o cZasiw, pojscie do pracy podczas urlopu macierzyskiego, podwyżki na urlopie macierzyńskim, podwyżka a wysokość macierzyńskiego, jak przetrwac urlop macierzynski, przerwanie urlopu macierzyńskiego zewzględu na chorobę, termin złoenia wniosk o urlop macierzyński i wymnagrodzenie 80 procenyt

comment closed


Przeczytaj inne:
miesiączka w ciąży
Miesiączka w ciąży – czyli wiele powodów krwawienia

Choć terminu miesiączka w ciąży nie należy traktować dosłownie, to kobiety spodziewające się dziecka bardzo często miewają krwawienie z pochwy....

Zamknij