W jaki sposób złożyć wniosek o urlop macierzyński?

wniosek o urlop macierzyńskiPrawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje kobiecie która złożyła wniosek o urlop macierzyński. Ze względu na panujące przepisy prawne, pracodawca nie dysponuje odpowiednim prawem które dawałoby możliwość samoistnego udzielenia urlopu macierzyńskiego, kobiecie, która urodziła dziecko i jest zatrudniona na umowę o pracę.

Kobieta starająca się o udzielenie urlopu macierzyńskiego jest zobligowana do złożenia wniosku o urlop macierzyński odpowiednio wypełnionego oraz zawierającego odpowiednie informacje. Dowiedź się w jaki sposób złożyć wniosek o urlop macierzyński.

Podstawa prawna urlopu macierzyńskiego

Podstawą prawną udzielenia urlopu macierzyńskiego jest stosowne złożenie wniosku o jego udzielenie. Jak już wyżej się dowiedzieliśmy, pracodawca nie ma możliwości samoistnie udzielić urlopu macierzyńskiego jeżeli nie otrzymał stosownego wniosku od osoby starającej się o ten urlop. Na pracodawcy ciąży obowiązek przyjęcia składanego wniosku oraz udzielenie urlopu macierzyńskiego. Przepisy prawne w Kodeksie Pracy określające udzielanie urlopu macierzyńskiego jasno informują, że pracodawca musi przyjąć wniosek i udzielić urlop, gdyż nieprzyjęcie lub nieudzielenie urlopu macierzyńskiego wiąże za sobą odpowiedzialność karną dla pracodawcy.

Urlop macierzyński jest udzielany osobie ubiegającej się o urlop, po wcześniejszym złożeniu wniosku o urlop macierzyński. Wniosek o urlop macierzyński musi być złożony przez osobę odpowiedzialną za skorzystanie z urlopu macierzyńskiego, a zaliczamy do nich: prawnego opiekuna dziecka, ojca lub matkę dziecka. Urlop macierzyński może być wykorzystany jako osobista opieka nad dzieckiem i możemy wykorzystać ten urlop przez pierwsze trzy lata dziecka.

Co musi zawierać wniosek o urlop macierzyński?

Zgodnie z wymogami wniosków o udzielenie urlopu macierzyńskiego jego treść musi zawierać podstawowe informacje do których zaliczamy: dane osobowe dziecka oraz osoby składającej wniosek, dokładny zakres dat w jakich będzie wykorzystywany urlop macierzyński a także informację o okresie już wykorzystanego urlopu macierzyńskiego. Dodatkowo przy składaniu wniosku o urlop macierzyński, drugi opiekun (np. ojciec), musi złożyć oświadczenie, że on sam nie ma zamiaru skorzystać z urlopu macierzyńskiego w tym samym czasie w jakim osoba składająca wniosek będzie przebywała na urlopie macierzyńskim. Dodatkowym oświadczeniem jakie musi zostać dołączone do wniosku o urlop macierzyński jest to które będzie określało brak przydzielonego świadczenia emerytalnego lub renty oraz o nieposiadaniu innych tytułów do ubezpieczenia w tym okresie.

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Ze względu na interpretację pracodawcy, on sam może udzielić wcześniej urlop macierzyński osobie ubiegającej się o niego. Generalnie wniosek o urlop macierzyński musi zostać złożony na 14 dni przed rozpoczęcie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Złożenie wniosku w późniejszym terminie obliguje pracodawcę do udzielenia urlopu macierzyńskiego nie wcześniej jak 14 dni od daty złożenia wniosku o urlop macierzyński.

W przypadku chęci cofnięcia wniosku o urlop macierzyński, pracownik ma takiego prawo pod warunkiem, że nie jest 7 dni do rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego lub w czasie, gdy urlop macierzyński jest już wykorzystywany przez pracownika. Jeżeli prośba o cofnięcie wniosku o urlop macierzyński nie zostanie złożona w pierwszy 7 dniach od złożenia wniosku, o decyzji jego cofnięcia decyduje pracodawca. Pracownikowi przysługuje prawo do zaprzestania korzystania z urlopu macierzyńskiego. Pamiętajmy, że wszystkie składane dokumenty muszą być w formie pisemnej.

Zobacz czego szukali internauci:

wniosek o urlop macierzyński, urlop macierzyński kiedy zlożyc wniosek, jak złożyc wniosek macierzyński, czy wniosek o urlop macierzyński można wysłać pocztą, kiedy zlozyc wniosek o urlop maciezynski, urlop macierzynski dokumenty pracodawca, gdzie zlozyc o macierzynski, kiedy składać wniosek o urlop macirzyński, jak zlozyc wniosek o macierzynsji, kiedy skladac wniosek o urlop macierzynski

comment closed


Przeczytaj inne:
trzydniówka
Trzydniówka – wszystko co powinnaś o niej wiedzieć

Statystki mówią, że trzydniówkę przechodzą prawie wszystkie niemowlęta oraz dzieci, pomiędzy 6 a 36 miesiącem życia. Objawem tej choroby jest...

Zamknij