Padaczka u dzieci

Padaczka u dzieciPadaczka statystycznie bardzo często dotyka najmłodszych. Nie oznacza to, że każdy napad przypominający padaczkę musi świadczyć o tej groźniej chorobie. W jaki więc sposób nie pomylić objawów padaczki u dziecka z popularnymi drgawkami gorączkowymi? Diagnostyka jest bardzo trudna i konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Zwiększone szanse na zachorowanie na padaczkę występują w pierwszym miesiącu życia. Szacuje się, że w tym okresie życia 6 na 1000 przypadków dzieci choruje na epilepsję. Dość często zdarzają się przypadki błędnego zdiagnozowania tej choroby. Przyczyn tego możemy się dopatrywać w podobieństwie objawów padaczki, a w szczególności drgawek z najczęstszymi drgawkami gorączkowymi. Z medycznego punktu widzenia najczęstszymi przyczynami napadów może być niedotlenienie w okresie okołoporodowym, urazy podczas porodu lub tez wadami mózgowia.

Diagnoza padaczki

Padaczka to choroba, która jest bardzo trudna do jednoznacznego zdiagnozowania. Wynika to z wielości występowania objawów, które nakładają się z objawami, które występują także w przypadku innych chorób. Objawy są zróżnicowane w zależności od wieku dziecka, u którego obserwujemy ich wystąpienie. Do najczęstszych objawów nie padaczkowych zaliczamy; napady bezdechu, kręcz szyjny, refluks żołądkowo przełykowy. Jeśli zaś chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym padaczka może być stwierdzona zamiast koszmarów sennych, napadów lęku, majaczeń gorączkowych czy różnego rodzajów tików.

Napady padaczkowe u najmłodszych.

Padaczka najgroźniejszą formę przyjmuje wśród najmłodszych dzieci. Wówczas to jej objawy wiążą się nawet z utratą świadomości, drganiem powiek, agresywnymi ruchami kończyn. W przypadku łagodnych stanów epilepsji niepodejmowane są radykalne środki i często choroba traktowana jest, jako przejściowa. Tak też ma miejsce w większości przypadków i jej objawy zanikają wraz z wiekiem. W odróżnieniu od padaczek wieku dziecięcego te wieku młodzieńczego charakteryzują się padaczkami mioklonicznymi. Ta forma epilepsji przy odpowiednim podejściu specjalistycznym oraz dobraniu skutecznej formy leczenia osiąga bardzo dobre wyniki tak, że nastolatek nie odczuwa jej skutków w późniejszym czasie.

Zdiagnozowanie padaczki

Aby skutecznie rozpoznać padaczkę u dzieci konieczny jej wywiad z rodzicami. Dopiero potem wspólnie z lekarzem opiekunowie podejmują decyzję o przeprowadzeniu badania EEG, które trwa 24h. Lekarz może także zalecić konieczność wykonania wideometrii oraz CT. W zależności od wyniku badania lekarz podejmuje kroki zmierzające do minimalizacji objawów padaczkowych początkowo poprzez ich kontrolę częstotliwości oraz występowania działań niepożądanych. Rodzice wraz z dzieckiem kierowani są do neurologa dziecięcego.

Leczenie

Podejmuje się głównie leczenie środkami farmakologiczne. Ma ono na celu zahamowanie występowania napadów padaczkowych. Nieleczenie epilepsji może stanowić przyczynę uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, doprowadzić do urazów czaszki, zespołu niedotlenienia lub innych zaburzeń metabolicznych. Widoczne efekty hamowania objawów padaczki można osiągnąć poprzez odpowiednie dobranie jednego lub więcej leków w odpowiednich dawkach. Leki powinny być dobrane w taki sposób by zminimalizować wszelkie działania niepożądane i skutki uboczne. Leki powinny być podawane pacjentowi w pierwszej fazie pojedynczo tak, aby obserwować reakcje organizmu na ich przyjmowanie. Dawki zwiększa się stopniowo po upływie około 2 do 3 tygodni. Jeśli lekarz nie stwierdzi poprawy lub nie widzi efektu po podaniu pojedynczej dawki uzupełnia terapię dodatkowymi lekami. Podawanie leków osobom z padaczka wymaga bardzo dużo ostrożności szczególnie, jeśli mamy do czynienia z dziećmi. W trakcie leczenia określa się także stężenie leku we krwi.

Warto pamiętać, że w przypadku 80% pacjentów ze zdiagnozowaną padaczką udaje się ich skutecznie leczyć. Niestety 20% pomimo podjętego leczenia nie udaje się opanować napadów towarzyszących padaczce. Do głównych przyczyn braku efektu zalicza się między innymi; złe dobranie leków, brak konsekwencji w przyjmowaniu, zalecenie zbyt małych dawek itp.

comment closed


Przeczytaj inne:
rozstępy po ciąży
Jak pozbyć się rozstępów po ciąży?

Jeszcze będąc w ciąży większość przyszłych mam obserwuje swój powiększający się brzuszek. To nie jedyna cześć ciała kobiety, która ulega...

Zamknij